úterý 4. srpna 2015

ŠIMON Jiří

Ukradený domov
Útržkovité vzpomínky na dětství, které prožil autor na venkově v první polovině minulého století. Knížku doplňují fotografie příbuzných osob uvedených ve vyprávění, jsou zde i zmínky o spolužácích či sousedech. Vyprávění končí vzpomínkami na válku a na dobu poválečnou, včetně konfiskace rodného statku a nuceného vystěhování do pohraničí. Autor se do svého rodiště vrátil na podzim roku 2000 po vyhraném restitučním soudním procesu.

 

1 komentář:

Děkuji za návštěvu a za vložený komentář. Zuzana